menu close
close
News

Zmenia tetovania prvý dojem? Pozrite si experiment našich študentov

Študenti bakalárskeho programu Podniková psychológia realizovali v rámci svojho štúdia sociálny experiment, v ktorom sa zamerali na to, ako reagujú ľudia na tetovania. Výsledky ukazujú, že naša spoločnosť je voči takýmto veciam v celku otvorená. Viac sa dozviete v nasledovnom zhodnotení výskumu. Viete si predstaviť potetovaného učiteľa? Zmenil sa pohľad Slovákov na tetovania, alebo ich stále prisudzujú sociálne neprispôsobivým ľuďom? Tieto otázky zamestnávali aj našu myseľ, tak sme sa rozhodli, že v rámci predmetu Projektové štúdie urobíme sociálny experiment, ktorý bude cielený na prvý dojem a odhad povolania potetovaného a nepotetovaného človeka. Do nášho experimentu sme oslovili spolužiaka Ivana, ktorý nám ochotne zahral krátku 11 sekundovú scénku. Najprv bol vo videu nepotetovaný, potom sme mu na krk i zápästia nalepili dočasné spirituálne tetovania a zahral to isté. Po dlhých hodinách driny sme mali materiáli hotové, mohli sme ísť do ulíc a pýtať sa ľudí. Túto úlohu mala na starosti hlavne spolužiačka Katka, ktorá sa opýtala náhodných 60-tich ľudí, (ktorých sme rozdelili do dvoch skupín, jednej sme púšťali video s tetovaniami tej druhej bez tetovaní) akých 5 vlastností a 3 povolania pripisujú človeku na videu. Ďalej sa pýtala na jeho zdanlivý úspech a nakoniec ju zaujímalo, či by sa hodil na pozíciu lídra/vedúceho. Okrem toho, že muži majú problém vymenovať 5 charakteristických vlastností sme sa dozvedeli aj v celku prekvapivé výsledky. Vlastnosti sa veľmi nelíšili. TOP 3 v oboch skupinách boli charakteristiky ako: sebavedomý, spoločenský, slušný. Povolania nás však milo prekvapili. U potetovaného muža boli spomenuté povolania ako hrobár, športovec, pracovník bezpečnostnej služby alebo aj trocha netypické povolanie (napr. hodinový manžel) no na druhej strane padli aj odhady ako bankár, finančný analytik či dokonca učiteľ. V oblasti zdanlivej životnej úspešnosti boli pri odhadoch kritickejší muži. Pri videu, kde bol Ivan potetovaný, hodnotili muži jeho úspešnosť nižšie a ako lídra ho zase negatívnejšie hodnotili ženy, ktoré častejšie odpovedali, že na túto pozíciu sa im nehodí. Výsledok našich skúmaní pravdepodobne značí o tom, že naša krajina je otvorenejšia novým veciam a invazívne zákroky alebo vzhľad ako celok už neberie ako dôvod na súdenie ľudí. A ako by ste hodnotili Vy podľa nasledovných videí? Autori: Zuzana Gredecká, Katarína Holdošová, Ivan Brezniak

Tags: