menu close
close
disable
mail
call
disable
close
close
disable
call
mail
disable

Infomaterial & Bewerbung

Fordern Sie hier kostenlos und unverbindlich Ihr Infomaterial an. Wir senden Ihnen die gewünschten Unterlagen gerne direkt zu Ihnen nach Hause.

Oder haben Sie bereits den passenden Studiengang oder die passende Ausbildung gefunden und möchten keine Zeit verlieren?

Dann bewerben Sie sich jetzt!

jetzt Bewerben Infomaterial anfordern

Persönliche Beratung

Sie haben detaillierte Fragen zu den einzelnen Bildungsprogrammen oder möchten einen individuellen Beratungstermin vereinbaren?

Wählen Sie einfach Ihren gewünschten Standort sowie die passende Themenwelt aus und kontaktieren Sie direkt Ihren persönlichen Ansprechpartner.

Nachricht

Du hast Fragen? Wir können sicher helfen. Hinterlasse und eine Nachricht. Wir werden uns so schnell wie möglich bei dir melden. Vielen Dank!

News

Uplatnite sa na trhu práce so štúdiom Podnikovej psychológie

Vysoká škola Hochschule Fresenius v Banskej Bystrici ponúka ako jediná škola na Slovensku štúdium, ktoré spája ekonómiu so psychológiou. Podnikovú psychológiu je možné študovať na bakalárskom, ako aj magisterskom stupni. Navyše po ukončení študenti získavajú medzinárodne uznávaný titul B.A. alebo M.Sc. Podľa odborníkov z oblasti vzdelávania a manažmentu, sú absolventi po štúdiu pripravení pre prax v podniku. Mgr. PaedDr. Ivana Gallová, PhD. – vysokoškolský pedagóg Absolventi tohto odboru majú perspektívu uplatniť sa v organizáciách akéhokoľvek charakteru (výrobných aj nevýrobných, štátnych i súkromných) ako experti, ktorí organizujú a zabezpečujú prácu so zamestnancami, ako jedným z kľúčových zdrojov  organizácie. Disponujú kompetenciami na výkon pozícií ako personálni manažéri, manažéri ľudských zdrojov, odborní pracovníci pre útvary vzdelávania, výkon personálnej agendy, sociálnej starostlivosti, ale tiež ako  lektori, respektíve tréneri. V priebehu štúdia študenti získavajú rozsiahle informácie o organizácii pracovného prostredia z pohľadu javov, ktoré sa týkajú ľudí v pracovnom procese. Sú pripravení získané aktuálne poznatky v oblasti práce s ľuďmi v podnikoch aplikovať do konkrétnej manažérskej praxe.  Ing. Zuzana Littvová, PhD. – manažér vzdelávania, lektor Absolvent študijného odboru je pripravený na prax v podniku. Nielenže chápe súvislosti fungovania podnikových procesov, ale je zorientovaný aj v komunikačných článkoch interného či externého prostredia. Uvedená orientácia je o to významnejšia, o čo väčší dôraz sa pri fungovaní podniku dáva na interpersonálne rámce. Teda práve na ľudí tvoriacich každú firmu. Mgr. Denisa Šukolová, PhD. – vysokoškolský pedagóg Podniková psychológia predstavuje aplikovanú oblasť, ktorá sa špecializuje na človeka a jeho vzťahy v pracovných podmienkach. Vzhľadom na turbulentné zmeny, ktorými pracovný (verejný aj súkromný) segment prechádza a vzhľadom k nutnosti neustále sa týmto zmenám prispôsobovať, vnímam tento odbor ako veľmi prospešný. Dnes vám už samotný diplom úspech nezaručí a dokonca vám nezaručí ani pracovné miesto. Som však presvedčená, že vnútorne motivovaným študentom otvorí dvere k omnoho väčším možnostiam ako by si vedeli spočiatku predstaviť. Osobne vidím najväčší priestor v oblasti personálnych agentúr, personálnych oddelení a v oblasti vzdelávania. Margaréta Saktorová, M.B.A. – manažér v oblasti marketingu a vzťahmi s verejnosťou Z pozície lektora s praxou na tému Strategický a medzinárodný manažment, môžem štúdium na modernej vysokej skole Hochschule Fresenius len odporučiť. Je vzácnosť, že výborne vybavená pobočka tak zaujímavej nemeckej vzdelávacej inštitúcie sídli aj v meste Banská Bystrica, v strede Slovenska. Po pracovných skúsenostiach v zahraničí viem oceniť, ak študent, nielen absolvent strednej školy, ale i pracujúci kandidát či office manažérka, predavačka v kine, alebo odborný manažér s praxou v drevospracujúcom priemysle sa venuje svojmu vzdelávaniu vo voľnom čase. Cenné rady z praxe, zaujímavé debaty na odborné témy z obchodu, psychológie predaja, reklamy na medzinárodnej úrovni, či samostatné vzdelávanie pod vedením skúsených pedagógov a manažérov s viacročnou praxou sú to hlavné, prečo je takéto štúdium potrebné začať, zažiť a ukončiť s medzinárodne uznávaným titulom M.Sc. Veronika Chotváčová – analytička spoločnosti Profesia Pokiaľ by sme špecificky vybrali pozíciu pracovného psychológa, v uplynulom roku bolo na portáli Profesia.sk zverejnených 25 pracovných ponúk. Ide teda o pomerne úzko zameranú a vzácnu pozíciu, pri ktorej však zamestnávatelia vyžadujú adekvátne vysokoškolské vzdelanie. Uplatniteľnosť absolventov s takýmto vzdelaním môže byť preto vyššia oproti iným kandidátom. Priestor na uplatnenie existuje aj pre nové trendové oblasti ako je napríklad HR marketing, kde absolventi takéhoto programu môžu využiť spojenie psychológie a znalostí z biznisu.

Tags: