menu close
close
News

Tipy od vyučujúcich pre študentov: Ako úspešne zvládnuť skúškové obdobie?

Tak ako aj na iných vysokých školách, tak aj u nás prebieha skúškové obdobie. Niektorým šťastlivcom sa ich podarilo spraviť priebežne, no niektorých skúšky ešte čakajú. Ak aj Vy máte pred skúškami, vyskúšajte rady pre zvládnutie skúškového obdobia od našich vyučujúcich. Všetkým študentom prajeme pri zvládaní skúšok veľa úspechov. prof. Ing. Viktória Ďurajová, PhD., MBA – prodekan Hochschule Fresenius v SR, vyučuje Investície, financovanie a controlling, Riadenie projektov a iné
„Skúškové obdobie je iba istý časový úsek, v ktorom majú študenti preukázať, čo im dalo štúdium počas semestra. A ako získať zo štúdia, čo najviac a následne to preukázať na skúške? Podľa možností sa zúčastniť v čo najväčšom rozsahu priamej výučby, kde je učivo vysvetľované, prezentované na príkladoch a v prípade neporozumenia sa vytvára priestor pre otázky, či priamu interakciu s vyučujúcim. Ešte počas semestra si po večeroch „preklikať“ zverejnené podklady a čítať ich s porozumením. Aby v prípade ich neporozumenia bol priestor pre hlbšie štúdium, či prediskutovanie s vyučujúcim na hodinách. Určite je dôležité porozumenie problematiky, ktorá obohatí človeka vo zvolenom študijnom odbore a dá mu niečo do života, než nárazové štúdium, ktorého cieľom je len zvládnutie skúšky.“  JUDr. Darina Štoffová – vyučuje Pracovné právo, Pracovné/právne otázky v marketingu   „Študentom by som odporučila a najmä popriala pokoj a sústredenie na učenie, pretože keď je človek sústredený, trvá to omnoho kratšie a je to aj efektívnejšie. A na záver – čítajte pozorne testy, už to je prvý krok k ich úspešnému zvládnutiu!“ Ing. Daniel Novota, PhD. – vyučuje predmety Podnikové poradenstvo, Podnikanie, Riadenie podniku a Obchodné plánovanie „V prvom rade priebežne študovať a orientovať sa v problematike, pretože v ekonómii takmer všetko navzájom súvisí. Počas samotného skúškového obdobia určite pomôže podrobnejšie plánovanie času zahŕňajúce istú rezervu a samozrejme koncentrovať sa na učenie a vynechať nepotrebné aktivity.“ Mgr. Soňa Kariková, MSc. – vyučuje Psychológiu komunikácie, konfliktov a konania „Odporúčam študentom, aby pili veľa vody a nezabúdajú na prevetranie hlavy pohybom na čerstvom vzduchu. Nech si uvedomia, čím lepšie budú pripravení, tým menej stresu. A ak nestíhajú, nech venujú najviac čašu najmä tým predmetom, ktoré ich najviac bavia a nezabudnú na motiváciu – čím skôr sa zbavím skúšok, tým skôr budem mať voľno a čas na všetko ostatné.“
Ing. Zuzana Littvová, PhD. – vyučuje Marketing, Správanie spotrebiteľov, Prieskum trhu „Študentom odporúčam sledovať zverejňované súbory v Iliase. Nakoľko účasť na prednáškach nie je povinná, Ilias sa stáva jediným zdrojom správnym informácií, čo sa týka termínov a podmienok skúšok. A ak je skúška realizovaná elektronicky cez platformu Ilias, študenti musia vedieť svoje prihlasovacie údaje. Bez nich sa skúška nedá realizovať.“

Tags: