menu close
close
News

Študujte s podporou fondu vzdelávania

Aj študenti vysokej školy Hochschule Fresenius môžu na financovanie svojho štúdia využiť študentské pôžičky. Štát podporuje mladých ľudí prostredníctvom Fondu na podporu vzdelávania. Podľa zákona č. 369/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania, môžu o študentskú pôžičku žiadať študenti dennej aj externej formy štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole. Štúdium na zahraničnej vysokej škole musí byť podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR svojím rozsahom a úrovňou postavené na úroveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike. Podmienky platia rovnako pre študentov prvého stupňa vysokoškolského štúdia, ako aj druhého stupňa. Detailné informácie o podmienkach poskytovania pôžičiek sú zverejnené na webovom sídle fondu www.fnpv.sk formou oznamov o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku samostatne pre študentov a samostatne pre pedagógov s možnosťou stiahnuť si tlačivo žiadosti o pôžičku.

Tags: