menu close
close
disable
mail
call
disable
close
close
disable
call
mail
disable

Infomaterial & Bewerbung

Fordern Sie hier kostenlos und unverbindlich Ihr Infomaterial an. Wir senden Ihnen die gewünschten Unterlagen gerne direkt zu Ihnen nach Hause.

Oder haben Sie bereits den passenden Studiengang oder die passende Ausbildung gefunden und möchten keine Zeit verlieren?

Dann bewerben Sie sich jetzt!

jetzt Bewerben Infomaterial anfordern

Persönliche Beratung

Sie haben detaillierte Fragen zu den einzelnen Bildungsprogrammen oder möchten einen individuellen Beratungstermin vereinbaren?

Wählen Sie einfach Ihren gewünschten Standort sowie die passende Themenwelt aus und kontaktieren Sie direkt Ihren persönlichen Ansprechpartner.

Nachricht

Du hast Fragen? Wir können sicher helfen. Hinterlasse und eine Nachricht. Wir werden uns so schnell wie möglich bei dir melden. Vielen Dank!

News

Študujte s podporou fondu vzdelávania

Aj študenti vysokej školy Hochschule Fresenius môžu na financovanie svojho štúdia využiť študentské pôžičky. Štát podporuje mladých ľudí prostredníctvom Fondu na podporu vzdelávania. Podľa zákona č. 369/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania, môžu o študentskú pôžičku žiadať študenti dennej aj externej formy štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole. Štúdium na zahraničnej vysokej škole musí byť podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR svojím rozsahom a úrovňou postavené na úroveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike. Podmienky platia rovnako pre študentov prvého stupňa vysokoškolského štúdia, ako aj druhého stupňa. Detailné informácie o podmienkach poskytovania pôžičiek sú zverejnené na webovom sídle fondu www.fnpv.sk formou oznamov o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku samostatne pre študentov a samostatne pre pedagógov s možnosťou stiahnuť si tlačivo žiadosti o pôžičku.

Tags: