menu close
close
disable
mail
call
disable
close
close
disable
call
mail
disable

Infomaterial & Bewerbung

Fordern Sie hier kostenlos und unverbindlich Ihr Infomaterial an. Wir senden Ihnen die gewünschten Unterlagen gerne direkt zu Ihnen nach Hause.

Oder haben Sie bereits den passenden Studiengang oder die passende Ausbildung gefunden und möchten keine Zeit verlieren?

Dann bewerben Sie sich jetzt!

jetzt Bewerben Infomaterial anfordern

Persönliche Beratung

Sie haben detaillierte Fragen zu den einzelnen Bildungsprogrammen oder möchten einen individuellen Beratungstermin vereinbaren?

Wählen Sie einfach Ihren gewünschten Standort sowie die passende Themenwelt aus und kontaktieren Sie direkt Ihren persönlichen Ansprechpartner.

Nachricht

Du hast Fragen? Wir können sicher helfen. Hinterlasse und eine Nachricht. Wir werden uns so schnell wie möglich bei dir melden. Vielen Dank!

News

Študenti sa môžu uchádzať o praktikum v Nemecku

Ako sme už avizovali, študenti vysokej školy Hochschule Fresenius, môžu absolvovať praktikum v medzinárodnej spoločnosti v Nemecku. Kooperačné firmy poskytnú študentom šesť voľných miest. Informácie a podmienky k praktikám v Nemecku: – Termín uskutočnenia pracovnej stáže: 8. 2. – 26. 2. 2016 (3 týždne) – Odmena za praktikum: 450,- €* – Jazykové znalosti: anglický jazyk alebo nemecký jazyk na dobrej úrovni podmienkou. – Študent si uhrádza cestovné a ubytovacie náklady a po absolvovaní praxe odovzdá škole krátke zhrnutie o praxi. 1.    Praktikum vo vzdelávacom koncerne COGNOS AG       – dve voľné pozície       – miesto výkonu praxe: Kolín nad Rýnom – študent bude vykonávať činnosť z oblasti online marketingu a iné úlohy podľa pridelenia 2.    Praktikum v spoločnosti Fresenius Umwelttechnik       – dve voľné pozície       – miesto výkonu praxe: Herten       – výhodou je znalosť ruského jazyka       – študenti budú mať za úlohu v rámci stáže spracovať jednu z troch stanovených tém: a)    Entwicklung einer Markteintrittsstrategie für Produkte zur Messgasaufbereitung/Messgaskühlung in unterschiedlichen technischen Prozessen für den mittle- und osteuropäischen Markt. (z. B. inklusive Preis-, Werbe- und Distributionspolitik). / Development of a market entry strategy for gas treatment and cooling products in various technical processes for Central and Eastern European Market (eg. including price, promotion and distribution policy). b)    Konzeptionierung einer Systematik zum Aufbau eines Distributoren-Netzwerks für Produkte der Gasmesstechnik für den mittle- und osteuropäischen Markt. (Strategie, Systematik, Maßnahmen, Risiko). / Conceptualizing a classification for building of distributor networks for products of gas measurement technology for the Central and Eastern European market (strategy, classification, measures, risk). c)    Entwicklung einer Strategie für den Markteintritt im Bereich Servicedienstleistung (Wartung und Kalibrierung) von messtechnischen Geräten in Mittel- und Osteuropa. (z. B. Marktrecherche, Wettbewerbanalyse, Partnersuche). / Development of a market entry strategy focused on service (maintenance and calibration) of measuring devices in Central and Eastern Europe (eg. market researches, competitors´ analysis, looking for business partners). 3. Praktikum v spoločnosti Schwartauer Werke       – Dve voľné pozície       – Miesto výkonu praxe: Bad Schwartau       – Študent bude vykonávať prax v oblasti marketingu Pokiaľ máte záujem o praktikum, pošlite nám vyplnenú prihlášku, a to do 22. 1. 2016  na e-mailovú adresu anna.weissova@hs-fresenius.sk . Následne prebehne osobný pohovor a vybratí budú iba uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kritériá. *Študent berie na vedomie, že cestovné, ubytovacie a stravné náklady si uhrádza vo vlastnej réžii. *Odmena za praktikum je stanovená vo výške 450,-€. V prípade praxe vo Schwartauer Werke sa odmena ešte spresní. *Študent sa zaväzuje predložiť škole krátku správu s fotografiou o absolvovaní praktika. *Škola si vyhradzuje právo študentovi ponúknuť aj iné praktikum, ako o ktoré žiada.

Tags: