menu close
close
News

Študenti o svojich skúsenostiach z praktika v medzinárodných firmách a o tom, prečo ho absolvovať

Traja študenti vysokej Hochschule Fresenius z Banskej Bystrice ako prví vo februári vycestovali na trojtýždňovú prax do medzinárodných spoločností do Nemecka. Študenti tento pilotný projekt , ktorý ponúka asi máloktorá vysoká škola, privítali a preto možností stáži v zahraničí budú pribúdať. Ako zvládli praktikum v Nemecku sme sa pýtali dvoch študentiek magisterského programu Management médií a podnikania – Márie Rybanskej a Ľudmily Lörincovej a študenta Podnikovej psychológie Jána Sedláka.

Ján Sedlák: „V Nemecku nerobíte pomocníka v kancelárii, ale na existujúcom projekte“

Študent prvého ročníka magisterského program Podniková psychológia sa rozhodol pre praktikum vo vzdelávacom koncerne COGNOS AG v Kolíne, pod ktorý patrí aj naša vysoká škola. Konkrétne pôsobil na oddelení online marketingu. Čo bolo náplňou Vášho trojtýždňového praktika v Kolíne? -Počas praktika sme sa mali zamerať na analýzu trhu, konkrétne na Slovensko, Česko a Poľsko. Mali sme zistiť pomocou nami vytvoreného dotazníka, či by bol záujem v týchto krajinách o e-learningové vzdelanie. Taktiež sme mali zmapovať trh, či niektorá z univerzít neponúka e-learningové vzdelanie pre svojich študentov. A nakoniec sme mali zmapovať legislatívne podmienky pre akreditáciu takéhoto druhu vzdelania v danej krajne. Aké nové praktické skúsenosti ste mohli nadobudnúť a čo ste naopak, z vašich teoretických znalostí, mohli v tejto práci zužitkovať? -Naučil som sa, ako to v takýchto spoločnostiach chodí a  z mojich teoretických znalostí som hlavne uplatnil základy metodológie. Čo Vám osobne priniesol pobyt v Nemecku? -Možnosť rozvoja, skúseností a hlavne kontakty pre budúcnosť. Čo by ste odkázali študentom, ktorí uvažujú o účasti na praktiku? -Odkázal by som to, že počas školy a hlavne na magisterskom stupni je veľká výhoda mať prax počas štúdia. A je veľmi dobré, že Hochschule Fresenius ponúka takéto možnosti, keďže na väčšine iných škôl tomu tak nie je. Navyše v Nemecku nerobíte pomocníka v kancelárii, ako to býva tu u nás na Slovensku, ale robíte na aktuálnom existujúcom projekte, čo je tak trocha výzva, ale dá sa s ňou ľahko popasovať. Mali ste priestor aj pre voľnočasový program? -Mali sme možnosť navštíviť čokoládové múzeum a Kolínsku Zoo. Taktiež sme mali možnosť vidieť centrum mesta s veľmi peknou Kolínskou katedrálou.

Ľudmila Lörincová: „Pobyt podporil moje odhodlanie v náročných situáciách, utvrdil ma v tom, že sa netreba vzdávať“

Mnohých študentov ponuka praktika v spoločnosti Fresenius Umwelttechnik, ktorá pôsobí v oblasti navrhovania a výroby analyzátorov plynov, odradila z dôvodu obávanej náročnosti tejto práce. Odhodlane do tohto projektu išla študentka Managementu médií a podnikania Ľudmila Lörincová, ktorá vycestovala na tri týždne do mestečka Herten. Čo bolo náplňou práce tvojho trojtýždňového praktika? -Náplňou mojej trojtýždňovej práce bol prieskum trhu s analyzátormi plynov a chladičmi plynov (gas analyzers & gas coolers). Cieľom bolo vypracovať výstup v podobe prezentácie, ktorá by prezentovala súčasnú situáciu tejto oblasti na Slovensku (krajinu bolo možné vybrať si) – kde sa používajú, kto ich využíva, za akých podmienok funguje celý tento systém z hľadiska distribútor – predajca – zákazník, aký potenciál má vstup na tento trh(predpokladaný počet predaných prístrojov). Najpodstatnejšou súčasťou bolo uviesť päť firiem, ktoré by mohli byť reálnym zákazníkom + zdôvodnenie a taktiež vypracovanie stratégie ako vstúpiť na tento trh. Aké nové praktické skúsenosti si mohla nadobudnúť a čo si naopak, z tvojich teoretických znalostí, mohla v tejto práci zužitkovať? -Z hľadiska praktických skúseností mi to prinieslo poznatky z technickej angličtiny, poznatky ohľadom legislatívnej úpravy merania emisií v SR, tvorba dotazníkov v on-line forme, a tiež som si precizovala vyhľadávacie schopnosti, keďže informácie boli len veľmi ťažko dostupné. Zužitkovať som mohla najmä svoju orientáciu v právnych predpisoch kde som nemala problém porozumieť podstate. Mala som príležitosť vyskúšať formálnu komunikáciu s ľuďmi – rôzne formy prieskumu, kde bolo potrebné prispôsobiť ako spôsoby komunikácie (formálnejšie, menej formálne), tak aj komunikačné kanály a pod. Veľmi mi pomohla teoretická i praktická znalosť mentality slovenských podnikateľov, na základe čoho som mohla vcelku ľahko navrhnúť marketingovú stratégiu vstupu na trh.    Študentka s vedením spoločnostiČo ti osobne tento pobyt v Nemecku priniesol? -Osobne oceňujem najmä technické zvládnutie problematiky, ako zo strany Fresenius Umwelttechnik, tak i zo svojej, lebo nikdy predtým som technickú angličtinu nemala. Ako osobný prínos považujem určite aj vyššie uvedené skúsenosti, ale aj taký ten osobnostný posun vpred z hľadiska zvládania menej pozitívnych situácií prameniacich z nedostatku informácií a použiteľných poznatkov. Pobyt podporil moje odhodlanie v náročných situáciách, utvrdil ma v to, že sa netreba vzdávať. Čiže mal pre mňa prínos asi v pomere 40 ku 60 z hľadiska praktických skúseností ku osobnostným prínosom. Tiež som získala niekoľko nových cenných kontaktov a spoznala som nových skvelých ľudí. Odporučila by si aj ostatným študentom takéto praktikum? -Celé toto praktikum bolo príležitosťou praxe v technickej spoločnosti, čo bolo pre mnohých študentov odrádzajúce, takisto ako vopred avizovaná „povinnosť“ výstupu z práce počas troch týždňoch na vopred zadané témy. Určite však to bola výzva a príležitosť dokázať svoje schopnosti, pretože obchodné/marketingové oddelenie pracuje na podobných princípoch ako v ktorejkoľvek inej firme, čiže bolo to len o tom, zžiť sa s produktom, čo nebolo veľmi náročné. Ja osobne by som odporúčala toto praktikum, pokiaľ by prebiehalo tak, ako moje, najmä študentom, ktorí sa neboja výziev, ktorí sa neboja samostatnej roboty, majú vlastné nápady a chcú ich aj odprezentovať, majú zmysel pre pracovný režim a sústredia sa na cieľ. Odporúčala by som ho na druhej strane aj preto, lebo z hľadiska bývania a žitia v mestečku Reckinghausen/Herten mi firma poskytla všetku možnú pomoc, ako dopravu, tak i ubytovanie, čiastočné vyplnenie voľného času, i pre prípadnú osobnú pomoc som mala dvere stále otvorené i v rámci maličkostí. Nemôžem sa sťažovať. Všetci boli milí a ochotní, v prípade potreby veľmi nápomocní, čo bolo z mojej strany neočakávané a milé prekvapenie. Verím, že pokiaľ sa študenti nenechajú odradiť predmetom, ktorým sa firma zaoberá (analyzátory plynov), prežijú plnohodnotnú prínosnú prax, čo je v konečnom dôsledku cieľom takejto praxe.

Mária Rybanská: „Neuvažujte ani sekundu, choďte tam, stojí to za to“

Študentka magisterského programu Management médií a podnikanie sa odhodlala ísť na praktikum v poslednom semestri. Spoločne so svojim študijným kolegom absolvovala praktikum v COGNOS AG. Čo bolo náplňou Vášho trojtýždňového praktika v Kolíne? -Našou náplňou práce bola práca v oblasti online-marketingu. Našou úlohou bolo zmapovať demografické podmienky, vysoké školy, ktoré ponúkajú e-learning (študijný program, za koľko, na ako dlho, titul) a zákonné podmienky e-learningu, a to všetko v rámci Slovenska, ČR a Poľska. Potom bolo našou úlohou, formou dotazníka, vyzistiť záujem ľudí v daných krajinách o e-learningové programy podnikovú psychológiu a podnikovú ekonómiu na Hochschule Fresenius. Nakoniec sme zanalyzovali výsledky z dotazníka do grafov a vytvorili SWOT analýzu. Celý projekt niesol názov Online plus project. Aké nové praktické skúsenosti ste mohli nadobudnúť a čo ste naopak, z vašich teoretických znalostí, mohli v tejto práci zužitkovať? -Marketingové a mediálne zručnosti. Využila som teoretické vedomosti z prípadových štúdií mediálneho manažmentu a strategického riadenia spoločnosti. Čo Vám osobne priniesol pobyt v Nemecku? -Nové pracovné skúsenosti, spoznala som zaujímavých a významných ľudí, videla Kolín a vrámci dlhého prestupu aj Berlín. Čo by ste odkázali študentom, ktorí uvažujú o účasti na praktiku? – Neuvažujte ani sekundu, choďte tam, stojí to za to. Videli ste aj niečo zaujímavé v rámci voľného času? -Kolínsku Zoo, Kölner Dom, Čokoládové múzeum a žiadnych emigrantov (úsmev) – médiá to dosť nafukujú.

Tags: