menu close
close
disable
mail
call
disable
close
close
disable
call
mail
disable

Infomaterial & Bewerbung

Fordern Sie hier kostenlos und unverbindlich Ihr Infomaterial an. Wir senden Ihnen die gewünschten Unterlagen gerne direkt zu Ihnen nach Hause.

Oder haben Sie bereits den passenden Studiengang oder die passende Ausbildung gefunden und möchten keine Zeit verlieren?

Dann bewerben Sie sich jetzt!

jetzt Bewerben Infomaterial anfordern

Persönliche Beratung

Sie haben detaillierte Fragen zu den einzelnen Bildungsprogrammen oder möchten einen individuellen Beratungstermin vereinbaren?

Wählen Sie einfach Ihren gewünschten Standort sowie die passende Themenwelt aus und kontaktieren Sie direkt Ihren persönlichen Ansprechpartner.

Nachricht

Du hast Fragen? Wir können sicher helfen. Hinterlasse und eine Nachricht. Wir werden uns so schnell wie möglich bei dir melden. Vielen Dank!

News

Študenti o svojich skúsenostiach z praktika v medzinárodných firmách a o tom, prečo ho absolvovať

Traja študenti vysokej Hochschule Fresenius z Banskej Bystrice ako prví vo februári vycestovali na trojtýždňovú prax do medzinárodných spoločností do Nemecka. Študenti tento pilotný projekt , ktorý ponúka asi máloktorá vysoká škola, privítali a preto možností stáži v zahraničí budú pribúdať. Ako zvládli praktikum v Nemecku sme sa pýtali dvoch študentiek magisterského programu Management médií a podnikania – Márie Rybanskej a Ľudmily Lörincovej a študenta Podnikovej psychológie Jána Sedláka.

Ján Sedlák: „V Nemecku nerobíte pomocníka v kancelárii, ale na existujúcom projekte“

Študent prvého ročníka magisterského program Podniková psychológia sa rozhodol pre praktikum vo vzdelávacom koncerne COGNOS AG v Kolíne, pod ktorý patrí aj naša vysoká škola. Konkrétne pôsobil na oddelení online marketingu. Čo bolo náplňou Vášho trojtýždňového praktika v Kolíne? -Počas praktika sme sa mali zamerať na analýzu trhu, konkrétne na Slovensko, Česko a Poľsko. Mali sme zistiť pomocou nami vytvoreného dotazníka, či by bol záujem v týchto krajinách o e-learningové vzdelanie. Taktiež sme mali zmapovať trh, či niektorá z univerzít neponúka e-learningové vzdelanie pre svojich študentov. A nakoniec sme mali zmapovať legislatívne podmienky pre akreditáciu takéhoto druhu vzdelania v danej krajne. Aké nové praktické skúsenosti ste mohli nadobudnúť a čo ste naopak, z vašich teoretických znalostí, mohli v tejto práci zužitkovať? -Naučil som sa, ako to v takýchto spoločnostiach chodí a  z mojich teoretických znalostí som hlavne uplatnil základy metodológie. Čo Vám osobne priniesol pobyt v Nemecku? -Možnosť rozvoja, skúseností a hlavne kontakty pre budúcnosť. Čo by ste odkázali študentom, ktorí uvažujú o účasti na praktiku? -Odkázal by som to, že počas školy a hlavne na magisterskom stupni je veľká výhoda mať prax počas štúdia. A je veľmi dobré, že Hochschule Fresenius ponúka takéto možnosti, keďže na väčšine iných škôl tomu tak nie je. Navyše v Nemecku nerobíte pomocníka v kancelárii, ako to býva tu u nás na Slovensku, ale robíte na aktuálnom existujúcom projekte, čo je tak trocha výzva, ale dá sa s ňou ľahko popasovať. Mali ste priestor aj pre voľnočasový program? -Mali sme možnosť navštíviť čokoládové múzeum a Kolínsku Zoo. Taktiež sme mali možnosť vidieť centrum mesta s veľmi peknou Kolínskou katedrálou.

Ľudmila Lörincová: „Pobyt podporil moje odhodlanie v náročných situáciách, utvrdil ma v tom, že sa netreba vzdávať“

Mnohých študentov ponuka praktika v spoločnosti Fresenius Umwelttechnik, ktorá pôsobí v oblasti navrhovania a výroby analyzátorov plynov, odradila z dôvodu obávanej náročnosti tejto práce. Odhodlane do tohto projektu išla študentka Managementu médií a podnikania Ľudmila Lörincová, ktorá vycestovala na tri týždne do mestečka Herten. Čo bolo náplňou práce tvojho trojtýždňového praktika? -Náplňou mojej trojtýždňovej práce bol prieskum trhu s analyzátormi plynov a chladičmi plynov (gas analyzers & gas coolers). Cieľom bolo vypracovať výstup v podobe prezentácie, ktorá by prezentovala súčasnú situáciu tejto oblasti na Slovensku (krajinu bolo možné vybrať si) – kde sa používajú, kto ich využíva, za akých podmienok funguje celý tento systém z hľadiska distribútor – predajca – zákazník, aký potenciál má vstup na tento trh(predpokladaný počet predaných prístrojov). Najpodstatnejšou súčasťou bolo uviesť päť firiem, ktoré by mohli byť reálnym zákazníkom + zdôvodnenie a taktiež vypracovanie stratégie ako vstúpiť na tento trh. Aké nové praktické skúsenosti si mohla nadobudnúť a čo si naopak, z tvojich teoretických znalostí, mohla v tejto práci zužitkovať? -Z hľadiska praktických skúseností mi to prinieslo poznatky z technickej angličtiny, poznatky ohľadom legislatívnej úpravy merania emisií v SR, tvorba dotazníkov v on-line forme, a tiež som si precizovala vyhľadávacie schopnosti, keďže informácie boli len veľmi ťažko dostupné. Zužitkovať som mohla najmä svoju orientáciu v právnych predpisoch kde som nemala problém porozumieť podstate. Mala som príležitosť vyskúšať formálnu komunikáciu s ľuďmi – rôzne formy prieskumu, kde bolo potrebné prispôsobiť ako spôsoby komunikácie (formálnejšie, menej formálne), tak aj komunikačné kanály a pod. Veľmi mi pomohla teoretická i praktická znalosť mentality slovenských podnikateľov, na základe čoho som mohla vcelku ľahko navrhnúť marketingovú stratégiu vstupu na trh.    Študentka s vedením spoločnostiČo ti osobne tento pobyt v Nemecku priniesol? -Osobne oceňujem najmä technické zvládnutie problematiky, ako zo strany Fresenius Umwelttechnik, tak i zo svojej, lebo nikdy predtým som technickú angličtinu nemala. Ako osobný prínos považujem určite aj vyššie uvedené skúsenosti, ale aj taký ten osobnostný posun vpred z hľadiska zvládania menej pozitívnych situácií prameniacich z nedostatku informácií a použiteľných poznatkov. Pobyt podporil moje odhodlanie v náročných situáciách, utvrdil ma v to, že sa netreba vzdávať. Čiže mal pre mňa prínos asi v pomere 40 ku 60 z hľadiska praktických skúseností ku osobnostným prínosom. Tiež som získala niekoľko nových cenných kontaktov a spoznala som nových skvelých ľudí. Odporučila by si aj ostatným študentom takéto praktikum? -Celé toto praktikum bolo príležitosťou praxe v technickej spoločnosti, čo bolo pre mnohých študentov odrádzajúce, takisto ako vopred avizovaná „povinnosť“ výstupu z práce počas troch týždňoch na vopred zadané témy. Určite však to bola výzva a príležitosť dokázať svoje schopnosti, pretože obchodné/marketingové oddelenie pracuje na podobných princípoch ako v ktorejkoľvek inej firme, čiže bolo to len o tom, zžiť sa s produktom, čo nebolo veľmi náročné. Ja osobne by som odporúčala toto praktikum, pokiaľ by prebiehalo tak, ako moje, najmä študentom, ktorí sa neboja výziev, ktorí sa neboja samostatnej roboty, majú vlastné nápady a chcú ich aj odprezentovať, majú zmysel pre pracovný režim a sústredia sa na cieľ. Odporúčala by som ho na druhej strane aj preto, lebo z hľadiska bývania a žitia v mestečku Reckinghausen/Herten mi firma poskytla všetku možnú pomoc, ako dopravu, tak i ubytovanie, čiastočné vyplnenie voľného času, i pre prípadnú osobnú pomoc som mala dvere stále otvorené i v rámci maličkostí. Nemôžem sa sťažovať. Všetci boli milí a ochotní, v prípade potreby veľmi nápomocní, čo bolo z mojej strany neočakávané a milé prekvapenie. Verím, že pokiaľ sa študenti nenechajú odradiť predmetom, ktorým sa firma zaoberá (analyzátory plynov), prežijú plnohodnotnú prínosnú prax, čo je v konečnom dôsledku cieľom takejto praxe.

Mária Rybanská: „Neuvažujte ani sekundu, choďte tam, stojí to za to“

Študentka magisterského programu Management médií a podnikanie sa odhodlala ísť na praktikum v poslednom semestri. Spoločne so svojim študijným kolegom absolvovala praktikum v COGNOS AG. Čo bolo náplňou Vášho trojtýždňového praktika v Kolíne? -Našou náplňou práce bola práca v oblasti online-marketingu. Našou úlohou bolo zmapovať demografické podmienky, vysoké školy, ktoré ponúkajú e-learning (študijný program, za koľko, na ako dlho, titul) a zákonné podmienky e-learningu, a to všetko v rámci Slovenska, ČR a Poľska. Potom bolo našou úlohou, formou dotazníka, vyzistiť záujem ľudí v daných krajinách o e-learningové programy podnikovú psychológiu a podnikovú ekonómiu na Hochschule Fresenius. Nakoniec sme zanalyzovali výsledky z dotazníka do grafov a vytvorili SWOT analýzu. Celý projekt niesol názov Online plus project. Aké nové praktické skúsenosti ste mohli nadobudnúť a čo ste naopak, z vašich teoretických znalostí, mohli v tejto práci zužitkovať? -Marketingové a mediálne zručnosti. Využila som teoretické vedomosti z prípadových štúdií mediálneho manažmentu a strategického riadenia spoločnosti. Čo Vám osobne priniesol pobyt v Nemecku? -Nové pracovné skúsenosti, spoznala som zaujímavých a významných ľudí, videla Kolín a vrámci dlhého prestupu aj Berlín. Čo by ste odkázali študentom, ktorí uvažujú o účasti na praktiku? – Neuvažujte ani sekundu, choďte tam, stojí to za to. Videli ste aj niečo zaujímavé v rámci voľného času? -Kolínsku Zoo, Kölner Dom, Čokoládové múzeum a žiadnych emigrantov (úsmev) – médiá to dosť nafukujú.

Tags: