menu close
close
News

Študenti môžu vyjadriť svoju spokojnosť s výučbou

Na konci každého semestra majú študenti možnosť ohodnotiť prostredníctvom on-line dotazníka priebeh výučby a svojich vyučujúcich. Hodnotenie zimného semestra 2016 bude prebiehať v termíne od od 9. 1. do 28. 1. 2017 v študijnom systéme Ilias. Účasť je anonymná!

Tags: