menu close
close
News

Spoznali sme najlepšiu študentku Vysokej školy Fresenius

Za uplynulý akademický rok 2015/2016 Vysoká škola Fresenius v Banskej Bystrici ocenila svoju najlepšiu študentku, ktorá získala za zimný a letný semester najlepšie hodnotenia. Víťazkou sa stala študentka magisterského študijného programu Podniková psychológia Monika Hužová a získala tak finančnú odmenu vo výške 100,- eur. Ocenenie ju vraj prekvapilo, pretože, ako sama hovorí, v škole stretáva mnoho výnimočne šikovných ľudí. Po prvýkrát sa vedenie školy rozhodlo finančne odmeniť za dosiahnuté výsledky najsnaživejšieho a zároveň najlepšieho študenta. „Touto súťažou chceme každoročne motivovať k štúdiu všetkých našich študentov a veríme, že ich to nabudí k dosahovaniu čoraz lepších študijných výsledkov,“  hovorí Ing. Mgr. Vladimíra Babjaková z vedenia banskobystrickej pobočky Vysokej školy Fresenius. Najlepšie hodnotenia spomedzi študentov všetkých študijných programov a ročníkov, dosiahla študentka Monika Hužová, ktorá úspešne ukončila prvý ročník štúdia Podnikovej psychológie na magisterskom stupni. Keďže popri štúdiu pracuje na plný úväzok, ocenenie ju veľmi milo prekvapilo.V škole stretávam mnoho výnimočne šikovných ľudí, takže ma to naozaj prekvapilo, ale teším sa,“ hovorí s úsmevom študentka a dodáva, že niekedy je pre ňu síce komplikované skĺbiť prácu so školou, ale vraj nemá čas o tom rozmýšľať. „Asi platí, že čím má toho človek viac, tým toho viac stihne.“

Vedenie školy sa rozhodlo oceniť i druhého najlepšieho

Navyše, ako sama hovorí, mnohé poznatky nadobudnuté v škole, môže využívať priamo vo svojej práci. „Páči sa mi rozvrhnutie prednášok, ktoré sú veľkým zdrojom informácií a snažím sa ich čo najviac navštevovať. Je ale super, že keď nestíham, moja prítomnosť nie je povinná,“ konštatuje študentka Monika Hužová, ktorá budúci rok bude končiť magisterské štúdium a po jeho úspešnom absolvovaní získa medzinárodne uznávaný titul Master of Arts. Vedenie vysokej školy sa však rozhodlo oceniť aj v poradí druhého najlepšieho študenta. Stala sa ňou študentka Viktória Mušáková zo študijného programu Podnikové financie a controlling. „Teší nás, ak sme takýmto spôsobom mohli študentkám urobiť radosť a podporiť ich v ich ďalšom štúdiu, ktoré istotne nie je vždy jednoduché zvládať popri pracovných povinnostiach. Zároveň držíme palce všetkým študentom/kám v novom akademickom roku, aby dosahovali výsledky, s ktorými budú spokojní oni i naša vysoká škola,“  dodáva riaditeľka pobočky vysokej školy Ing. Mgr. Vladimíra Babjaková. Vysoká škola Fresenius  Banská Bystrica vyhodnotí najlepšieho študenta opäť aj o rok a budú platiť rovnaké kritéria, teda najlepší priemer známok za zimný a letný semester.

Tags: