menu close
close
disable
mail
call
disable
close
close
disable
call
mail
disable

Infomaterial & Bewerbung

Fordern Sie hier kostenlos und unverbindlich Ihr Infomaterial an. Wir senden Ihnen die gewünschten Unterlagen gerne direkt zu Ihnen nach Hause.

Oder haben Sie bereits den passenden Studiengang oder die passende Ausbildung gefunden und möchten keine Zeit verlieren?

Dann bewerben Sie sich jetzt!

jetzt Bewerben Infomaterial anfordern

Persönliche Beratung

Sie haben detaillierte Fragen zu den einzelnen Bildungsprogrammen oder möchten einen individuellen Beratungstermin vereinbaren?

Wählen Sie einfach Ihren gewünschten Standort sowie die passende Themenwelt aus und kontaktieren Sie direkt Ihren persönlichen Ansprechpartner.

Nachricht

Du hast Fragen? Wir können sicher helfen. Hinterlasse und eine Nachricht. Wir werden uns so schnell wie möglich bei dir melden. Vielen Dank!

News

Rozhovor s pedagógom a koučom: Veľmi rada študentom odovzdám všetky moje skúsenosti z praxe

Vyučujúci vysokej školy Hochschule Fresenius (HSF) odovzdávajú študentom nielen teoretické vedomosti, ale aj skúsenosti z pracovného života, ktoré môžu využiť v odbornej príprave alebo v praxi. Jednou z nich je aj Mgr. Ema Benka, PhD., ktorá vyučuje predmety z oblasti psychológie a pôsobí aj ako kouč. O tom, čo obnáša práca kouča a čo sa snaží odovzdať študentom, hovorí v nasledovnom rozhovore. V tomto semestri ste začali vyučovať na našej vysokej škole študentov študijného programu Podniková psychológia. Čo hovoríte na prepojenie psychológie s ekonómiou? -Prepojenie psychológie a ekonómie v prvom rade vidím ako relevantnú odpoveď na potreby súčasnej doby, moderných podnikov a ľudí v nich pracujúcich. Študijný program Podniková psychológia, ktorý ponúka HSF považujem za zaujímavý a vysoko využiteľný v praxi. Taktiež, významne rozširujúci možnosti výberu, keď ide o ponuku vysokoškolského vzdelávania u nás. Vo svojej odbornej praxi pôsobíte ako lektor a kouč pre mnohé firmy. Na akých projektoch ste napríklad pracovali? -Áno, dlhodobo pôsobím v oblasti rozvoja ľudského potenciálu, v prostredí rôznych podnikov. Doteraz som participovala na mnohých projektoch, ktoré boli zamerané na rozvoj potenciálu zamestnancov v zmysle rozvoja mäkkých zručností, akými sú napríklad komunikačné, manažérske, trénerské alebo obchodné zručnosti. Realizácia prebieha skupinovou alebo individuálnou formou a ľudia, na ktorých rozvoji som sa zatiaľ podieľala patria do skupín zamestnancov na rôznych pozíciách a pôsobia v rôznych odvetviach. V súčasnosti je čoraz viac populárnejšie toto povolanie. Čo vlastne znamená byť koučom? -Slovo, ktoré z môjho uhlu pohľadu najviac vystihuje pozíciu kouča, je  partner v procese rozvoja. V prostredí podniku je kouč osoba, ktorá pomáha koučovanému sústrediť sa na seba a svoj vlastný rast v zmysle rozvoja schopností a zručností. Týmto krokom koučovaný robí maximum pre seba a automaticky, maximalizáciou využitia svojho potenciálu robí maximum aj pre rast podniku, v ktorom pôsobí. V krokoch, kouč koučovanému pomáha v stanovení cieľov, sprevádza ho v procese mapovania jeho aktuálnej situácie, problémov, ktoré koučovaný potrebuje vyriešiť, silných stránok a tiež priestoru pre rozvoj. Ďalej, sprevádza v procese identifikácie možností a príležitostí, ktoré koučovaný má a voľbu krokov, ktoré k splneniu cieľov povedú.   Čo z Vašich doteraz nadobudnutých skúseností sa budete snažiť odovzdať študentom vysokej školy Hochschule Fresenius? -Veľmi rada študentom odovzdám všetky moje skúsenosti z praxe, ktoré im môžu pomôcť v ich odbornej príprave. V kontexte modulu Sociálna psychológia, ktorý zastrešujem vznikne priestor  pre diskusiu a rozbor praktických príkladov k témam ako sú napríklad postoje, správanie sa v sociálnom kontexte, sociálna interakcia, sociálny vplyv a mnohé iné.

Tags: