menu close
close
News

Rozhovor s pedagógom a koučom: Veľmi rada študentom odovzdám všetky moje skúsenosti z praxe

Vyučujúci vysokej školy Hochschule Fresenius (HSF) odovzdávajú študentom nielen teoretické vedomosti, ale aj skúsenosti z pracovného života, ktoré môžu využiť v odbornej príprave alebo v praxi. Jednou z nich je aj Mgr. Ema Benka, PhD., ktorá vyučuje predmety z oblasti psychológie a pôsobí aj ako kouč. O tom, čo obnáša práca kouča a čo sa snaží odovzdať študentom, hovorí v nasledovnom rozhovore. V tomto semestri ste začali vyučovať na našej vysokej škole študentov študijného programu Podniková psychológia. Čo hovoríte na prepojenie psychológie s ekonómiou? -Prepojenie psychológie a ekonómie v prvom rade vidím ako relevantnú odpoveď na potreby súčasnej doby, moderných podnikov a ľudí v nich pracujúcich. Študijný program Podniková psychológia, ktorý ponúka HSF považujem za zaujímavý a vysoko využiteľný v praxi. Taktiež, významne rozširujúci možnosti výberu, keď ide o ponuku vysokoškolského vzdelávania u nás. Vo svojej odbornej praxi pôsobíte ako lektor a kouč pre mnohé firmy. Na akých projektoch ste napríklad pracovali? -Áno, dlhodobo pôsobím v oblasti rozvoja ľudského potenciálu, v prostredí rôznych podnikov. Doteraz som participovala na mnohých projektoch, ktoré boli zamerané na rozvoj potenciálu zamestnancov v zmysle rozvoja mäkkých zručností, akými sú napríklad komunikačné, manažérske, trénerské alebo obchodné zručnosti. Realizácia prebieha skupinovou alebo individuálnou formou a ľudia, na ktorých rozvoji som sa zatiaľ podieľala patria do skupín zamestnancov na rôznych pozíciách a pôsobia v rôznych odvetviach. V súčasnosti je čoraz viac populárnejšie toto povolanie. Čo vlastne znamená byť koučom? -Slovo, ktoré z môjho uhlu pohľadu najviac vystihuje pozíciu kouča, je  partner v procese rozvoja. V prostredí podniku je kouč osoba, ktorá pomáha koučovanému sústrediť sa na seba a svoj vlastný rast v zmysle rozvoja schopností a zručností. Týmto krokom koučovaný robí maximum pre seba a automaticky, maximalizáciou využitia svojho potenciálu robí maximum aj pre rast podniku, v ktorom pôsobí. V krokoch, kouč koučovanému pomáha v stanovení cieľov, sprevádza ho v procese mapovania jeho aktuálnej situácie, problémov, ktoré koučovaný potrebuje vyriešiť, silných stránok a tiež priestoru pre rozvoj. Ďalej, sprevádza v procese identifikácie možností a príležitostí, ktoré koučovaný má a voľbu krokov, ktoré k splneniu cieľov povedú.   Čo z Vašich doteraz nadobudnutých skúseností sa budete snažiť odovzdať študentom vysokej školy Hochschule Fresenius? -Veľmi rada študentom odovzdám všetky moje skúsenosti z praxe, ktoré im môžu pomôcť v ich odbornej príprave. V kontexte modulu Sociálna psychológia, ktorý zastrešujem vznikne priestor  pre diskusiu a rozbor praktických príkladov k témam ako sú napríklad postoje, správanie sa v sociálnom kontexte, sociálna interakcia, sociálny vplyv a mnohé iné.

Tags: