menu close
close
News

Prvým absolventom boli na slávnostnej promócii udelené medzinárodne uznávané tituly

Vysoká škola Fresenius v Banskej Bystrici udelila svojim prvým absolventom medzinárodne uznávané akademické tituly Master of Arts (M.A.). Čerstvým absolventom prišiel zablahoželať k úspechu aj bývalý nemecký veľvyslanec Dr. Axel Hartmann a Hans-Jörg Bähr, ktorý bol dlhé roky prezidentom Vysokej školy Fresenius. Prítomným sa prihovoril aj Dr. Sebastian Meyer, reprezentant vzdelávacieho koncernu COGNOS AG pre strednú a východnú Európu a zároveň vedúci organizačnej  zložky Vysokej školy Fresenius v Banskej Bystrici. Absolventi študijných programov Management médií a podnikanie a Podniková psychológia, si prevzali svoje diplomy na slávnostnej promócii, ktorá sa konala dňa 27. 9. 2016 na banskobystrickej mestskej radnici.  Študenti, ktorí so svojim magisterským štúdiom začali na Vysokej škole Fresenius v Banskej Bystrici pred dvomi rokmi, úspešne splnili všetky skúšky predpísané študijným plánom a spracovali diplomové práce v súlade s § 20 ods. 1 Hesenského zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení ďalších zákonov. Tým splnili všetky podmienky stanovené uvedeným zákonom, skúšobným a študijným poriadkom pre udelenie akademického titulu „Master of Arts“.  „Po úspešnom zvládnutí všetkých študijných povinností dnes získate nielen nemecký diplom a medzinárodne uznávaný titul, ale veríme, že sú to hlavne znalosti a zručnosti, ktoré Vám napomôžu napĺňať Vaše pracovné ambície a ciele v profesnej oblasti,“ uviedla vo svojom príhovore prodekanka Vysokej školy Fresenius na Slovensku v odbore Ekonómia & médiá, prof. Ing. Viktória Ďurajová, PhD., MBA. Celý tím Vysokej školy Fresenius všetkým absolventom ešte raz srdečne gratuluje a praje mnoho úspechov v pracovnom i súkromnom živote. Foto: Jaroslav Moravčík

Tags: