menu close
close
disable
mail
call
disable
close
close
disable
call
mail
disable

Infomaterial & Bewerbung

Fordern Sie hier kostenlos und unverbindlich Ihr Infomaterial an. Wir senden Ihnen die gewünschten Unterlagen gerne direkt zu Ihnen nach Hause.

Oder haben Sie bereits den passenden Studiengang oder die passende Ausbildung gefunden und möchten keine Zeit verlieren?

Dann bewerben Sie sich jetzt!

jetzt Bewerben Infomaterial anfordern

Persönliche Beratung

Sie haben detaillierte Fragen zu den einzelnen Bildungsprogrammen oder möchten einen individuellen Beratungstermin vereinbaren?

Wählen Sie einfach Ihren gewünschten Standort sowie die passende Themenwelt aus und kontaktieren Sie direkt Ihren persönlichen Ansprechpartner.

Nachricht

Du hast Fragen? Wir können sicher helfen. Hinterlasse und eine Nachricht. Wir werden uns so schnell wie möglich bei dir melden. Vielen Dank!

News

Môže byť prílišná krása prekážkou na ceste k vysnívanej práci?

Je pohlavie posudzovateľa významný faktor pri prijatí do zamestnania atraktívnych žien? Tuto otázku riešili vo svojom experimente študentky magisterského programu Podniková psychológia. Respondentom ukázali krátku videonahrávku a následne sa ich opýtali, či by atraktívnu ženu z nahrávky prijali za svoju kolegyňu. Aké boli myslíte ich odpovede? Podľa prieskumov psychológov Arizonskej štátnej univerzity, naše vnímanie vlastnej i cudzej krásy záleží od toho, s kým sa práve porovnávame. Hneď potom ako vidíme vysoko atraktívnu ženu, naše sebahodnotenie automaticky utrpí ranu. Máloktorá žena však prizná, že nenávidí krajšie ženy . . . aj keď má prečo. Veď medzi ľuďmi prevláda názor, že pekné ženy sú uprednostňované, preceňované, dokonca sú úspešnejšie pri vyjednávaní zvýšenia mzdy, ako tie „menej atraktívne“. Naopak práve tie krásne ženy pociťujú, že spolupracovníci s nimi zaobchádzajú s menším rešpektom a s predsudkami, veď predsa: „Krásna žena nemôže byť múdra.“ Poznáte to. V našom kvázi experimente sme sa zaoberali touto problematikou z pohľadu potenciálneho budúceho kolegu/ kolegyne. Dôvodom pre náš prieskum boli kontroverzné výsledky výskumov na tému ako krása ovplyvňuje úspech na pracovisku. Zároveň by sme chceli dať odpoveď na otázku ,,Je pohlavie posudzovateľa významný faktor pri prijatí do zamestnania atraktívnych žien?“ Nad týmto prieskumom sa môžu zamyslieť práve tie ženy, ktoré na pracovnom pohovore neuspeli napriek tomu, že splnili všetky požiadavky zamestnávateľa. ,,Závisí úspech atraktívnej ženy na pracovnom pohovore aj od toho, či o prijatí z pohľadu kolegu, rozhoduje žena, alebo muž?“ Náš zámer sme dizajnovali do podoby medziskupinového prirodzeného kvázi experimentu, za využitia kombinácie zámerného a dostupného výberu. Výskumnú vzorku tvorilo 70 respondentov, z toho  35 mužov a 35 žien, vo veku 25-35 rokov, z rôznych profesií. Zaujímali nás reakcie respondentov, smerujúce k ochote prijať atraktívnu ženu za svoju kolegyňu, po zhliadnutí  krátkej videonahrávky. Respondenti mali odpovedať na otázku áno chcel/a by som ju za svoju kolegyňu alebo nie nechcel/a by som ju za svoju kolegyňu. Pri ich odpovedi sme sa zameriavali aj na neverbálne prejavy, reakčný čas odpovedí a tiež mieru prijatia, ktorú následne ohodnotili na stupnici 1 až 10.  Kde 1 vyjadruje najmenšiu ochotu prijatia a 10 najväčšiu ochotu  prijatia atraktívnej ženy na pracovisko do rovnocennej pracovnej pozície respondenta. Ďalej nám uviedli dôvod svojho rozhodnutia a v závere sme sa opýtali: Čo si myslite ako by odpovedal váš kolega opačného pohlavia?
Vychádzajúc z teórií očakávaného úžitku, sociálneho posudzovania, či sebeckých motívov rozhodovania sme predpokladali, že reakcia mužov bude pozitívnejšia ako reakcia žien a zdôvodnenie rozhodnutia u mužov a žien bude rôzne. A na čo sme prišli  . . .   A ako muži a ženy odhadli reakciu druhého pohlavia? Vo výsledkoch sme sa stretli aj s pozitívnym prijatím žien až 49%, ale aj s výrazne negatívnymi odôvodneniami prečo nie. Napríklad hlúpa, afektovaná, mužatka a iné s čim sme sa u mužov v takej miere nestretli. Tieto tvrdenia podľa predchádzajúcich výskumov popierali skutočný dôvod neprijatia blondíny z videa. Domnievame sa, že za uvedeným dôvodom neprijatia sa skrýval pocit ohrozenia, žiarlivosť, nekonformita. Tieto fenomény boli či už vedome alebo nevedome potlačené a racionalizované. Pri odpovedi na otázku: „Čo by povedal kolega?“ 74% respondentiek bez toho, aby si uvedomili, čo bolo zámerom prieskumu odpovedali „On by ju bral!“ alebo „Jasne, že hej.“  Tento fakt v konečnom dôsledku potvrdil naše hypotézy. V závere môžeme konštatovať, že ženy a muži spracúvajú informácie rozdielnym spôsobom. Inak uvažujú, inak vnímajú a majú odlišné priority. A čo si myslíte o svojom rozhodnutí Vy? Pánov sa pýtať nemusíme, ale čo vy dámy? Boli by ste schopná akceptovať atraktívnu ženu na poste svojej kolegyne?  Autorky: Bc. Simona Slamková Bc. Monika Hužová Bc. Martina Lopušníková

Tags: