menu close
close
disable
mail
call
disable
close
close
disable
call
mail
disable

Infomaterial & Bewerbung

Fordern Sie hier kostenlos und unverbindlich Ihr Infomaterial an. Wir senden Ihnen die gewünschten Unterlagen gerne direkt zu Ihnen nach Hause.

Oder haben Sie bereits den passenden Studiengang oder die passende Ausbildung gefunden und möchten keine Zeit verlieren?

Dann bewerben Sie sich jetzt!

jetzt Bewerben Infomaterial anfordern

Persönliche Beratung

Sie haben detaillierte Fragen zu den einzelnen Bildungsprogrammen oder möchten einen individuellen Beratungstermin vereinbaren?

Wählen Sie einfach Ihren gewünschten Standort sowie die passende Themenwelt aus und kontaktieren Sie direkt Ihren persönlichen Ansprechpartner.

Nachricht

Du hast Fragen? Wir können sicher helfen. Hinterlasse und eine Nachricht. Wir werden uns so schnell wie möglich bei dir melden. Vielen Dank!

News

Medzinárodne uznávaný titul získate v Banskej Bystrici

Súkromná zahraničná Vysoká škola Fresenius, ktorá v Nemecku pôsobí už viac ako 165 rokov, ponúka od roku 2014 štúdium už aj na Slovensku. Chcete získať kvalitné a perspektívne vzdelanie, ale aj medzinárodne uznávaný titul? Tak vykročte z davu a študujte na medzinárodnej úrovni v Banskej Bystrici. Banskobystrická pobočka prestížnej nemeckej vysokej školy sa teší čoraz väčšiemu záujmu o ponúkané študijné programy. „V nasledujúcom akademickom roku 2016/2017 otvára naša vysoká škola štyri študijné odbory – bakalársku a magisterskú podnikovú psychológiu, podnikovú ekonómiu a na magisterskom stupni sme zaznamenali veľký nárast záujemcov o štúdium podnikových financií a controllingu,“ uvádza Ing. Mgr. Vladimíra Babjaková z vedenia školy v Banskej Bystrici a dodáva, že všetky uvedené študijné programy reflektujú nielen slovenské, ale aj celoeurópske požiadavky trhu práce. Vysoká škola Fresenius ponúka ako prvá a zároveň jediná na Slovensku štúdium podnikovej psychológie, ktorá spája ekonómiu s psychológiou a absolventovi ponúka možnosti uplatnenia sa v oblasti riadenie ľudských zdrojov, krízového manažmentu alebo marketingu.“

Štandardná dĺžka štúdia a efektívna online výučba

Vysoká škola Fresenius, tak ako aj jej pobočky v Nemecku, využíva prvky online výučby a v blízkej budúcnosti je plánované aj poskytovanie komplexného vzdelávania formou e-learningu, čo privítajú hlavne časovo a pracovne vyťažení študenti. V súčasnosti prebiehajú prednášky pravidelne dva dni v týždni vo večerných hodinách a v sobotu, pričom študenti majú možnosť voľby účasti na prednáškach. Efektivita štúdia je navyše po dohode s účastníkmi zabezpečená prednáškami formou blokovej výučby. Časy prednášok a online výučba našim študentom umožňujú popri štúdiu stále pracovať na plný úväzok. Navyše pritom dĺžka štúdia zostáva rovnaká a nepredlžuje sa, ako v prípade externého štúdia,“ vysvetľuje systém štúdia Ing. Mgr. Vladimíra Babjaková.

Pre aktívnych študentov otvárame dvere do sveta

Počas štúdia má študent viacero zaujímavých možností, ako byť v spojení so zahraničím a podieľať sa na rôznych projektoch, ktoré pravidelne organizuje vysoká škola. Pre tých, ktorí chcú nadobudnúť skúsenosti z praxe, ponúka škola prostredníctvom svojich kooperačných partnerov mesačnú prax v prestížnych medzinárodných firmách v Nemecku. Odvážnejší a jazykovo zdatní študenti majú možnosť absolvovať jeden semester na jednej zo zahraničných pobočiek. Počas leta môžu študenti vycestovať na týždenný pobyt do najväčších nemeckých miest, zažiť niečo nové a spoznať fungovanie pobočiek vysokej školy Fresenius v Nemecku.

Históriou overená kvalita vzdelávania

Súkromná vysoká škola Fresenius má za sebou v Nemecku viac ako 165-ročnú tradíciu v oblasti vzdelávania. Základný kameň vysokej školy položil v roku 1848 Carl Remigius Fresenius, keď otvoril Chemické laboratórium Fresenius, ktoré sa postupne etablovalo na odbornú vysokú školu. Ministerstvo školstva SR udelilo škole oprávnenie pôsobiť na Slovensku ako zahraničná vysoká škola v auguste 2014. Oprávnenie bolo vydané na základe akreditácie hessenského ministerstva v Nemecku. Hochschule Fresenius je súčasťou súkromného vzdelávacieho koncernu Cognos AG, ktorý združuje viacero vzdelávacích spoločností s viac ako 10 000 študentmi.

Kto stojí za úspechom Vysokej školy Fresenius?

Ludwig Fresenius Úspešný podnikateľ, jeden z akcionárov Cognos AG a čestný prezident vysokej školy Ludwig Fresenius – je prapravnukom zakladateľa analytickej chémie a laboratória Carla Remigia Fresenia. V súčasnosti pôsobí striedavo v USA, Nemecku a  vo Švajčiarsku. Dr. Arend Oetker Pochádza zo známej rodiny Oetkerovcov – je pravnukom zakladateľa skupiny Oetker, ktorú v súčasnosti tvorí 400 firiem z rôznych oblastí. Dr. Arend Oetker je šéfom koncernu v Berlíne, viceprezidentom Zväzu nemeckého priemyslu, člen politickej strany CDU, ale je tiež prezidentom Nemeckej spoločnosti pre zahraničnú politiku a predseda dozornej rady Cognos AG. Istý čas bol aj poradcom kancelárky Angely Merkelovej v otázkach vzdelávania.

Tags: