menu close
close
News

Iní ako ostatní alebo prečo si vybrať štúdium na vysokej škole Hochschule Fresenius?

Súkromná zahraničná vysoká škola Hochschule Fresenius, ktorá v Nemecku pôsobí už viac ako 165 rokov, ponúka štúdium už aj na Slovensku v Banskej Bystrici. Chcete získať kvalitné a perspektívne vzdelanie, ale aj medzinárodne uznávaný titul? Tak vykročte z davu a prečítajte si päť dôvodov prečo študovať práve u nás. 1.     Medzinárodne uznávaný titul otvára nové pracovné možnosti Po ukončení bakalárskeho štúdia absolvent vysokej školy Hochschule Fresenius získava titul Bachelor of Arts (B.A.) a po ukončení magisterského štúdia Master of Science (M.Sc.) alebo Master of Arts (M.A.). Každý zamestnávateľ, ktorý ovláda problematiku zahraničných titulov vie, že s takýmito titulmi zamestnáva absolventa, ktorý študoval v rámci štandardov moderného nadnárodného vzdelávania. A to v študijných odboroch, ktoré reflektujú nielen slovenské ale aj celoeurópske pracovné požiadavky.  2.     Akreditované a na prax orientované študijné programy Staňte sa podnikovým psychológom, finančných expertom či marketingovým manažérom. Vysoká škola Hochschule Fresenius ponúka ako prvá a zároveň jediná na Slovensku študijný program Podniková psychológia, ktorá spája ekonómiu s psychológiou a absolventovi ponúka možnosti uplatnenia sa v oblasti riadenia ľudských zdrojov, krízového manažmentu alebo marketingu. Podniková ekonómia alebo Podnikové financie a controlling vás zase pripravia na kariéru podnikového poradcu, finančného riaditeľa či hlavného kontrolóra. 3.     Štúdium prispôsobené náročným aj zaneprázdneným Prednášky sa uskutočňujú prevažne koncom týždňa v poobedňajších alebo večerných hodinách a v soboty. Štúdium je navyše, po dohode s účastníkmi, organizované formou blokovej výučby. Časy prednášok a online výučba vám umožnia aktívne využitie zostávajúceho času popri štúdiu na brigády, prácu či rôzne voľnočasové aktivity. 4.     Individuálny prístup a vyučujúci z praxe Vyučujúci vysokej školy Hochschule Fresenius odovzdávajú študentom nielen teoretické vedomosti, ale aj skúsenosti z pracovného života, ktoré môžu využiť v odbornej príprave alebo v praxi. Individuálny prístup a menšie študijné skupiny umožňujú lepšiu komunikáciu vyučujúceho so študentom a zároveň absolvovanie rôznych praktických cvičení počas výučby. 5.     Prax či semester v zahraničí a letná škola v Nemecku Počas štúdia má študent viacero zaujímavých možností ako byť v spojení so zahraničím a podieľať sa na rôznych projektoch, ktoré pravidelne organizuje vysoká škola. Pre tých, ktorí chcú nadobudnúť skúsenosti z praxe, ponúka škola prostredníctvom svojich kooperačných partnerov, mesačnú prax v prestížnych medzinárodných firmách v Nemecku. Odvážnejší a jazykovo zdatní študenti majú navyše možnosť absolvovať jeden semester na jednej zo zahraničných pobočiek. Počas leta môžu študenti vycestovať na týždenný pobyt do najväčších nemeckých miest, zažiť niečo nové a spoznať fungovanie pobočiek vysokej školy Hochschule Fresenius.

Tags: