menu close
close
disable
mail
call
disable
close
close
disable
call
mail
disable

Infomaterial & Bewerbung

Fordern Sie hier kostenlos und unverbindlich Ihr Infomaterial an. Wir senden Ihnen die gewünschten Unterlagen gerne direkt zu Ihnen nach Hause.

Oder haben Sie bereits den passenden Studiengang oder die passende Ausbildung gefunden und möchten keine Zeit verlieren?

Dann bewerben Sie sich jetzt!

jetzt Bewerben Infomaterial anfordern

Persönliche Beratung

Sie haben detaillierte Fragen zu den einzelnen Bildungsprogrammen oder möchten einen individuellen Beratungstermin vereinbaren?

Wählen Sie einfach Ihren gewünschten Standort sowie die passende Themenwelt aus und kontaktieren Sie direkt Ihren persönlichen Ansprechpartner.

Nachricht

Du hast Fragen? Wir können sicher helfen. Hinterlasse und eine Nachricht. Wir werden uns so schnell wie möglich bei dir melden. Vielen Dank!

News

Iní ako ostatní alebo prečo si vybrať štúdium na vysokej škole Hochschule Fresenius?

Súkromná zahraničná vysoká škola Hochschule Fresenius, ktorá v Nemecku pôsobí už viac ako 165 rokov, ponúka štúdium už aj na Slovensku v Banskej Bystrici. Chcete získať kvalitné a perspektívne vzdelanie, ale aj medzinárodne uznávaný titul? Tak vykročte z davu a prečítajte si päť dôvodov prečo študovať práve u nás. 1.     Medzinárodne uznávaný titul otvára nové pracovné možnosti Po ukončení bakalárskeho štúdia absolvent vysokej školy Hochschule Fresenius získava titul Bachelor of Arts (B.A.) a po ukončení magisterského štúdia Master of Science (M.Sc.) alebo Master of Arts (M.A.). Každý zamestnávateľ, ktorý ovláda problematiku zahraničných titulov vie, že s takýmito titulmi zamestnáva absolventa, ktorý študoval v rámci štandardov moderného nadnárodného vzdelávania. A to v študijných odboroch, ktoré reflektujú nielen slovenské ale aj celoeurópske pracovné požiadavky.  2.     Akreditované a na prax orientované študijné programy Staňte sa podnikovým psychológom, finančných expertom či marketingovým manažérom. Vysoká škola Hochschule Fresenius ponúka ako prvá a zároveň jediná na Slovensku študijný program Podniková psychológia, ktorá spája ekonómiu s psychológiou a absolventovi ponúka možnosti uplatnenia sa v oblasti riadenia ľudských zdrojov, krízového manažmentu alebo marketingu. Podniková ekonómia alebo Podnikové financie a controlling vás zase pripravia na kariéru podnikového poradcu, finančného riaditeľa či hlavného kontrolóra. 3.     Štúdium prispôsobené náročným aj zaneprázdneným Prednášky sa uskutočňujú prevažne koncom týždňa v poobedňajších alebo večerných hodinách a v soboty. Štúdium je navyše, po dohode s účastníkmi, organizované formou blokovej výučby. Časy prednášok a online výučba vám umožnia aktívne využitie zostávajúceho času popri štúdiu na brigády, prácu či rôzne voľnočasové aktivity. 4.     Individuálny prístup a vyučujúci z praxe Vyučujúci vysokej školy Hochschule Fresenius odovzdávajú študentom nielen teoretické vedomosti, ale aj skúsenosti z pracovného života, ktoré môžu využiť v odbornej príprave alebo v praxi. Individuálny prístup a menšie študijné skupiny umožňujú lepšiu komunikáciu vyučujúceho so študentom a zároveň absolvovanie rôznych praktických cvičení počas výučby. 5.     Prax či semester v zahraničí a letná škola v Nemecku Počas štúdia má študent viacero zaujímavých možností ako byť v spojení so zahraničím a podieľať sa na rôznych projektoch, ktoré pravidelne organizuje vysoká škola. Pre tých, ktorí chcú nadobudnúť skúsenosti z praxe, ponúka škola prostredníctvom svojich kooperačných partnerov, mesačnú prax v prestížnych medzinárodných firmách v Nemecku. Odvážnejší a jazykovo zdatní študenti majú navyše možnosť absolvovať jeden semester na jednej zo zahraničných pobočiek. Počas leta môžu študenti vycestovať na týždenný pobyt do najväčších nemeckých miest, zažiť niečo nové a spoznať fungovanie pobočiek vysokej školy Hochschule Fresenius.

Tags: