menu close
close
disable
mail
call
disable
close
close
disable
call
mail
disable

Infomaterial & Bewerbung

Fordern Sie hier kostenlos und unverbindlich Ihr Infomaterial an. Wir senden Ihnen die gewünschten Unterlagen gerne direkt zu Ihnen nach Hause.

Oder haben Sie bereits den passenden Studiengang oder die passende Ausbildung gefunden und möchten keine Zeit verlieren?

Dann bewerben Sie sich jetzt!

jetzt Bewerben Infomaterial anfordern

Persönliche Beratung

Sie haben detaillierte Fragen zu den einzelnen Bildungsprogrammen oder möchten einen individuellen Beratungstermin vereinbaren?

Wählen Sie einfach Ihren gewünschten Standort sowie die passende Themenwelt aus und kontaktieren Sie direkt Ihren persönlichen Ansprechpartner.

Nachricht

Du hast Fragen? Wir können sicher helfen. Hinterlasse und eine Nachricht. Wir werden uns so schnell wie möglich bei dir melden. Vielen Dank!

News

Ideálny kandidát – nedeformovaný absolvent nabitý vedomosťami a s päť-ročnou praxou v obore

„Tento ošúchaný bonmot a jeho pôvod v neotesaných časoch slovenskej personalistiky už našťastie zapadá prachom. Odbor personalistiky sa aj na Slovensku vyvíja, učíme sa na vlastných chybách,“ hovorí Ing. Lucia Kazdová, ktorá  na vysokej škole Hochschule Fresenius vyučuje predmety z oblasti personálneho managementu. Prečítajte si, ktoré atribúty by mal podľa nej mať dnešný absolvent, ak sa chce úspešne uplatniť na trhu práce. Personalisti rastú zo mzdárov na HR manažérov a slovné spojenie riadenie ľudských zdrojov je už známe aj v realite podnikov, a teda nejde len o pojem z vysokoškolských skrípt. Čoraz viac vrcholových manažérov si začína uvedomovať, že popri finančných a materiálnych zdrojoch sa podnik musí starať aj o tie ľudské. Vyvíja sa však aj druhá strana a  dopyt aj ponuka na trhu práce sa menia. S novou nastupujúcou generáciou, prichádzajú aj nové výzvy. Potreba neustáleho vzdelávania, sledovania trendov a prispôsobovania sa je dnes urgentnejšia ako tomu bolo v minulosti.

Najžiadanejší sú profesionáli

Niektoré veci však zostávajú nemenné. Na trhu práce sú najžiadanejší profesionáli. V každom odbore, v každej dobe, či generácii. Profesionáli sú žiadaní na líniových pozíciách aj v manažmente. Ktoré atribúty musí človek spĺňať, aby hIng. Lucia Kazdováo spoločnosť považovala za profesionála? V športe k pomenovaniu „profesionál“ stačí, ak sa športovec daným športom živí. Na trhu práce je to však trochu komplikovanejšie. Stačí mať absolvovanú renomovanú školu? Je nevyhnutná prax a skúsenosti? Sú potrebné isté špecifické osobnostné predpoklady? Jednoznačná a univerzálna pravda neexistuje. Každá pracovná pozícia má vlastné charakteristické potreby. Predsa však určite nájdeme spoločné charakteristické črty, ktoré nám vymedzia profesionálov na trhu práce bez rozdielu na príslušnosť k odboru.

ležité sú vedomosti podporené praktickými skúsenosťami

Prvým a popredným znakom sú určite odborné vedomosti z konkrétneho odboru. Tu je však potrebné zdôrazniť, že absolvované vzdelanie nie je automatickou zárukou vedomostí. Samotný titul ešte profesionála nerobí a naopak popredný odborník zase nemusí mať akademický titul v danom odbore. Ak sa vrátime k titulku, absolvent školy nabitý vedomosťami, ktoré boli už počas štúdia podporené praktickými skúsenosťami, síce nie je profesionál, ale má veľký potenciál rýchlo sa ním stať. Ak sa k vedomostiam pridá vnútorná motivácia a chuť rásť aj v reálnom ekonomickom svete, ideálnemu kandidátovi sme na stope.

Profesionál by mal byť spoľahlivý, ale aj dôsledný

Profesionál vie a robí. Kompetencia sa vo výkone odráža v spoľahlivosti a dôslednosti v plnení vlastných záväzkov. Profesionál nehľadá výhovorky a skratky, ale zameriava sa na hľadanie riešení. Táto črta sa rýchlo prejaví aj v študentských rokoch a práve počas štúdia je ten vhodný čas na jej vycibrenie. Veď aký má byť prínos vzdelávania mladých ľudí, ak nie práve príprava do praxe? Treťou ingredienciou v mixe profesionála je určite rešpekt. Profesionáli sú rešpektovaní okolím a čo je dôležitejšie, rovnako aj oni rešpektujú svoje okolie a ľudí, s ktorými pracujú. Vytvárajú hodnotu pre druhých a sú prínosom pre spoločnosť.  Vnútorná hodnota sa totiž nachádza vo vykonávaní práce a nie v honbe za uznaním. To prichádza automaticky s výsledkami.

Štúdium a  pridelené úlohy môžu dopomôcť k zodpovednosti

Čestnosť a integrita sú úzko spojené s vnútornými hodnotami človeka. Profesionál dodrží slovo a nepristúpi na kompromis v otázke svojich hodnôt. Vždy urobí správnu vec, aj keď to niekedy znamená kľukatejšiu a náročnejšiu cestu k cieľu. Osobnostná črta, ktorej vie výrazne pomôcť správne nastavený školský vzdelávací systém je zodpovednosť. Práve počas štúdia sa mladí ľudia prvý krát stretávajú so situáciami, keď sú im zvonku pridelené úlohy a majú možnosť zažiť priame následky svojho konania. Profesionál si je totiž vedomý následkov svojich slov, činov a nesie za ne zodpovednosť. Aj v situáciách, keď došlo k chybe sa snaží analyzovať, čo mohol v danej situácii urobiť inak, lepšie a nehľadá príčiny v okolitom svete.

Správne nastavené vzdelanie vie položiť pevné základy

V neposlednom rade sa profesionál prejaví aj tým, že ustojí každú situáciu s „čistým štítom“. Nenechá sa vyviesť zo svojho konceptu náročným problémom či nepríjemnou konverzáciou. Ľudia ho vnímajú ako osobnosť s vysokou úrovňou sebaovládania a vysokou emocionálnou inteligenciou. Profesionál rešpektuje osobitosti ľudí, vie sa jasne a jednoznačne vymedziť v spoločnosti. Takýchto kandidátov hľadá každá organizácia. Profesionáli totiž rastú spolu s organizáciou, kde pracujú a tá rastie aj vďaka nim. Môže byť niečo pravdy na úsmevnom úvode o ideálnom kandidátovi? Vedia školy vyprodukovať profesionála? Úplne hotového určite nie, pretože praktické skúsenosti sa získavajú iba časom a nedajú sa ničím nahradiť. Správne nastavené vzdelávanie vie však položiť pevné základy a rozdať budúcim profesionálom do hry zvanej život tie správne karty.

Tags: