menu close
close
News

Finančné školenia na pôde Hochschule Fresenius

Vysoká škola Hochschule Fresenius spustila začiatkom tohto roka pilotný projekt série odborných školení v rámci celoživotného vzdelávania.   Nultý zo štyroch blokov sa uskutočnil pre jednu z najväčších finančno-poradenských spoločností. Témou „Aktuálne dianie na finančných trhov, resp. poukázanie na globálnu ekonomiku a jej súvislosti s finančnými trhmi“, účastníkov sprevádzal odborník zo sveta financií Vladimír Vaňo, ktorý je finančným analytikom Sberbank a externým spolupracovníkom s Hochschule Fresenius v rámci tohto projektu. Vysoká škola plánuje v budúcnosti zrealizovať ďalšie školenia, ktorými budú sprevádzať odborníci z ekonomickej oblasti, ako aj vyučujúci pôsobiaci na vysokej škole Hochschule Fresenius. Bloky školení budú zamerané napríklad aj na témy financií a bankovníctva, finančnej matematiky, investovania, úverovania, poisťovníctva či informačných technológií. Zúčastnení si tak osvoja ekonomické a finančné pojmy , budú sa vedieť orientovať v aktuálnom dianí na finančných trhoch, zároveň sa naučia zvládať efektívnu komunikáciu s klientom a nadobudnú manažérske zručnosti. Všetkým účastníkom prajeme, aby získané vedomosti čo najlepšie zužitkovali vo svojom profesnom živote.

Tags: