menu close
close
disable
mail
call
disable
close
close
disable
call
mail
disable

Infomaterial & Bewerbung

Fordern Sie hier kostenlos und unverbindlich Ihr Infomaterial an. Wir senden Ihnen die gewünschten Unterlagen gerne direkt zu Ihnen nach Hause.

Oder haben Sie bereits den passenden Studiengang oder die passende Ausbildung gefunden und möchten keine Zeit verlieren?

Dann bewerben Sie sich jetzt!

jetzt Bewerben Infomaterial anfordern

Persönliche Beratung

Sie haben detaillierte Fragen zu den einzelnen Bildungsprogrammen oder möchten einen individuellen Beratungstermin vereinbaren?

Wählen Sie einfach Ihren gewünschten Standort sowie die passende Themenwelt aus und kontaktieren Sie direkt Ihren persönlichen Ansprechpartner.

Nachricht

Du hast Fragen? Wir können sicher helfen. Hinterlasse und eine Nachricht. Wir werden uns so schnell wie möglich bei dir melden. Vielen Dank!

News

Finančné školenia na pôde Hochschule Fresenius

Vysoká škola Hochschule Fresenius spustila začiatkom tohto roka pilotný projekt série odborných školení v rámci celoživotného vzdelávania.   Nultý zo štyroch blokov sa uskutočnil pre jednu z najväčších finančno-poradenských spoločností. Témou „Aktuálne dianie na finančných trhov, resp. poukázanie na globálnu ekonomiku a jej súvislosti s finančnými trhmi“, účastníkov sprevádzal odborník zo sveta financií Vladimír Vaňo, ktorý je finančným analytikom Sberbank a externým spolupracovníkom s Hochschule Fresenius v rámci tohto projektu. Vysoká škola plánuje v budúcnosti zrealizovať ďalšie školenia, ktorými budú sprevádzať odborníci z ekonomickej oblasti, ako aj vyučujúci pôsobiaci na vysokej škole Hochschule Fresenius. Bloky školení budú zamerané napríklad aj na témy financií a bankovníctva, finančnej matematiky, investovania, úverovania, poisťovníctva či informačných technológií. Zúčastnení si tak osvoja ekonomické a finančné pojmy , budú sa vedieť orientovať v aktuálnom dianí na finančných trhoch, zároveň sa naučia zvládať efektívnu komunikáciu s klientom a nadobudnú manažérske zručnosti. Všetkým účastníkom prajeme, aby získané vedomosti čo najlepšie zužitkovali vo svojom profesnom živote.

Tags: