menu close
close
disable
mail
call
disable
close
close
disable
call
mail
disable

Infomaterial & Bewerbung

Fordern Sie hier kostenlos und unverbindlich Ihr Infomaterial an. Wir senden Ihnen die gewünschten Unterlagen gerne direkt zu Ihnen nach Hause.

Oder haben Sie bereits den passenden Studiengang oder die passende Ausbildung gefunden und möchten keine Zeit verlieren?

Dann bewerben Sie sich jetzt!

jetzt Bewerben Infomaterial anfordern

Persönliche Beratung

Sie haben detaillierte Fragen zu den einzelnen Bildungsprogrammen oder möchten einen individuellen Beratungstermin vereinbaren?

Wählen Sie einfach Ihren gewünschten Standort sowie die passende Themenwelt aus und kontaktieren Sie direkt Ihren persönlichen Ansprechpartner.

Nachricht

Du hast Fragen? Wir können sicher helfen. Hinterlasse und eine Nachricht. Wir werden uns so schnell wie möglich bei dir melden. Vielen Dank!

News

Dvojročné magisterské štúdium ponúka nielen medzinárodný titul, ale aj rozšírenie kvalifikácie

Zvýšenie si kvalifikácie je jeden z čoraz častejších dôvodov  prečo sa študenti rozhodnú pre dvojročné magisterské štúdium na našej vysokej škole. Mnohí z nich majú už absolvované vysokoškolské štúdium druhého či dokonca tretieho stupňa. Prečo sa teda rozhodli opäť študovať? Okrem získania medzinárodne uznávaného titulu (M.A., M.Sc.), je to bez pochyby aj dobrá príležitosť pre rozšírenie svojej kvalifikácie. O štúdiu Podnikových financií a controllingu, ale aj o jeho využití v praxi, nám porozprávala študentka prvého ročníka – Michaela.  Máte už ukončený doktorát z práva. Čo Vás teda podnietilo k štúdiu magisterského programu Podnikové financie a controlling? Na odbore Podnikové financie a controlling ma zaujala orientácia štúdia na praktické skúsenosti a medzinárodne uznávaný diplom. Na Slovensku pôsobí veľa nemeckých a rakúskych zamestnávateľov, pre ktorých môže byť absolvent Vysokej školy Fresenius zaujímavý. Zahraniční zamestnávatelia budú skôr poznať Vysokú školu Fresenius ako „domáce“ univerzity. Táto škola má v Rakúsku aj v Nemecku veľmi dobré meno medzi zamestnávateľmi. Pôsobíte ako koncernový právnik v zahraničnej firme. Viete využiť informácie z prednášok aj v praxi? Prednášky aj cvičenia ponúkajú teoretický základ a aj praktické skúsenosti, ktoré som pri svojej práci už využila, napr. vypracovanie bussiness modelu, poznatky z predmetu rozhodovanie a heurestika, ktoré mi pri dôležitých rozhodnutiach pomáhajú lepšie sa na rozhodnutia pripraviť. Zaujímavý bol aj výskum a analýza medzinárodného manažmentu, kde sme sa skontaktovali s top manažérom vybranej spoločnosti a komparovali teoretické vedomosti s poznatkami z rozhovoru. Na predmete Podnikanie sme sa učili vytvárať myšlienkové mapy, ktoré sú efektívnym nástrojom pre učenie. Máte za sebou úspešne absolvovaný prvý semester, ako hodnotíte doteraz Vaše štúdium? V čom vidíte jeho pozitíva? Štúdium hodnotím veľmi pozitívne, je náročné na čas, ale prednášky nie sú povinné, teda kto nemá záujem alebo čas, tak sa osobne výučby nemusí zúčastniť. Ja preferujem osobnú účasť na prednáškach. Hodiny sú vedené profesionálne, názorne a pútavo. Osobne mi systém štúdia vyhovuje a učitelia vychádzajú študentom v ústrety.  Je podľa Vás tento študijný program vhodný pre zvýšenie kvalifikácie? Myslím, že pre človeka, ktorý má záujem o rozšírenie kvalifikácie je to vhodný model štúdia,  ktorý do budúcna ponúka uplatnenie. Záleží ale na každom ako získané vedomosti následne v praxi využije.

Tags: